Gestalt in het licht van Kunst

  • Opent kunst ons een wereld in waarheid?
  • Bestaat waarheid en wat is waar?
  • Is de wereld in onszelf besloten?

Vanuit Gestalt en het perspectief van de filosoof Martin Heidegger zullen uiteenlopende kunstenaars en hun werk belicht worden.

De oorsprong van het kunstwerk is nauw verbonden met hoe we ons verhouden met de wereld en elkaar. De bron van Kunst en Gestalt raakt aan het filosofische Zijns-begrip.

Kunstenaars die de revue passeren, zijn o.a.:

  • Marina Abramovic
  • Stanley Edward Brouwn
  • Vincent van Gogh
  • Ana Mendieta
  • Bill Viola
  • Vija Celmins