Afdrukken

Gestalt in het licht van Kunst

Vanuit Gestalt en het perspectief van de filosoof Martin Heidegger zullen uiteenlopende kunstenaars en hun werk belicht worden.

De oorsprong van het kunstwerk is nauw verbonden met hoe we ons verhouden met de wereld en elkaar. De bron van Kunst en Gestalt raakt aan het filosofische Zijns-begrip.

Kunstenaars die de revue passeren, zijn o.a.: