Gestalt blijft bij het hier en nu.

Alhoewel het oppervlakkig bezien een cliché is, biedt een diepere bezinning op de betekenis en implicaties ervan, een blik op het fundament van ons zelfbeeld.

We zullen Jiddu Krishnamurti en Eckhart Tolle aan het woord laten over het ongrijpbare en fascinerende nu.

Beiden benaderen ze het 'nu' of ook wel de 'onmiddelijkheid'. Tolle weet, zoals we zullen zien, heel beeldend de tijd op te rollen naar het beleven in het nu. Krishnamurti haalt, met zijn sterke appèl op de onmiddelijkheid, iedere illusie over persoonlijke ontwikkeling of groei in spiritualiteit, als zijnde een proces in de tijd, onderuit.