Cognitieve gedragstherapie (CGT) stelt dat het woord, oftewel de ontwikkeling van rationele gedachten, de sleutel is tot een gewenste verandering in gevoel en gedrag.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) onderkent de invloed van taal, maar leert ons in een andere relatie tot onze gedachten te staan.
Waarden van een persoon dienen als levenskompas en daarmee verschuift het accent van hoofd naar leven. ACT lijkt terug te grijpen naar de directe ervaring en existentie; elementen die we kennen vanuit de Gestalttherapie.

In deze lezing maken we nader kennis met ACT en kijken we naar de relatie met de Gestalttherapie.

De avond zal verzorgd worden door Peter Stukker en Jan Philip Wieringa

De aanvang is om 20.00 uur en vanaf 19.30 zijn jullie welkom. 

 

Voor meerwaarde zie Stopcontact Waarde.