Dit voorjaar is het thema van Quatressentia 'Identiteit'.

Vanavond gaat het over de jacht op onszelf en de vlucht in ons brein.

We zullen deze avond nader ingaan op wie of wat we eigenlijk zijn. Waaraan ontlenen we onze identiteit? Bestaat deze of is het een illusie:

  • Als ik ben, waar ben ik dan?
  • Als ik ben, wat ben ik dan?
  • Ben ik wat ik bewust ben?
  • Ben ik me bewust van mijn ik?
  • Ben ik een klein bewust ikje in mijn grotendeels niet-bewuste brein?
  • Ben ik ook mijn niet-bewuste gewaarzijn?
  • Ben ik zowel de bewuste als de niet-bewuste ik?
  • Zijn er twee ikken of is er misschien helemaal geen ik?
  • Is mijn ik een illusie?
  • Ben ik dan toch gewoon mijn brein?