Wie zijn we echt, wanneer zijn we echt? Wanneer zijn we onecht? Is het mogelijk om authentiek te zijn? Is dit een een hoogstaand ideaal of een onontkoombare realiteit?

Er zijn vele goeroes in de wereld. Echte 'goeroes' zijn vaak nep. Nep-goeroe's zijn soms echt. Bhagwan was een echte goeroe, Krishnamrthi was een anti-goeroe en Kumaré was een nep-goeroe. Ze komen deze avond aan bod.