Verstrikkingen in de Cognitieve Gedragstherapie

De cognitieve benadering van de psychologie heeft een aantal principiële fouten in haar uitgangspunt. In deze lezing zullen deze nader uiteen gezet worden. Daarna zal een richting geschetst worden voor een cognitieve psychologie die deze fouten vermijdt. Een bezinning op het positivistisch wetenschappelijk paradigma lijkt de uitdaging waar de hedendaagse psychologie zich voor geplaatst ziet.