Hoe verhouden onze psychische wereld en de fysieke werkelijkheid zich tot elkaar?

In de fysica beïnvloedt de waarnemer datgene wat onderzocht wordt op meerdere niveaus. De kleinste deeltjes die onderzocht worden, zijn gevoelig voor het licht dat de onderzoeker erop laat schijnen. Het perspectief van waaruit we, bewust of onbewust, kijken bepaalt het object  dat we bestuderen. Jung zocht, in contact met de Oostenrijkse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Pauli, naar de formulering van een theorie om de psychische processen van ons onbewuste en de fysieke verschijnselen met elkaar te verbinden.

In het leren kennen van onszelf zijn we onderzoeker en onderzochte tegelijk. Het vraagt een radicaal andere benadering dan we met betrekking tot de fysieke werkelijkheid gewend zijn.

Voor meer informatie zie Quatressentia.