Existentiële psychologie benadert de mens vanuit zijn absolute vrijheid. Dit betekent dat het menselijke van de mens niet valt te definiëren. Hierin onderscheid deze persoonlijkheidstheorie zich fundamenteel van de meeste andere stromingen in de psychologie.

Bewust aanwezig zijn in het huidige moment maakt een einde  aan het denken over en worstelen met onze innerlijke conflicten. Vanuit zijn persoonlijke ervaring spreekt Eckhart Tolle over de kracht van het Nu.

De Gestaltbenadering sluit aan bij de existentiële visie op de mens en komt overeen met hetgeen Eckhart Tolle ons laat zien.

Voor meer informatie zie Quatressentia.