Wat is persoonlijke verandering vanuit psychotherapeutisch perspectief?

E.T. Gendlin geeft een theoretisch model en methode (focussen).

Gestalt-psychologie breidt dit perspectief uit met de veldtheorie.

Vanuit een heel andere achtergrond houdt Krishnamurti het op een radicale en onmiddellijke verandering. Het helder onder ogen zien van het feit dat de observator en de geobserveerde in onszelf één en dezelfde zijn, brengt ons tot een onvermijdelijke en radicale transformatie.

De verschillende perspectieven zullen deze avond belicht en vergeleken worden.

Voor meer informatie over deze avonden zie Quatressentia.