We zullen deze avond het therapeutisch werken met (echt-) paren vanuit zowel het systeemtheoretisch als het veldtheoretisch perspectief belichten.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor collega-therapeuten. Een voorafgaand kennismakingsgesprek is vereist. De kosten van deze avond zijn € 60,-.

Jean-Paul Sartre, vertegenwoordiger van de existentiële filosofie, laat zien hoezeer we met voornemens tot eerlijkheid, openheid en betrouwbaarheid onszelf en anderen een rad voor de ogen draaien. Het lijkt onmogelijk om aan deze hypocrisie te ontsnappen. Goede voornemens en beproefde methodes staan onze verantwoordelijkheid en vrijheid in de weg.

Eckhart Tolle lijkt ons juist een weg te wijzen

...

Martin Buber is een Joods filosoof/theoloog die stelt dat we ons als mens waar maken in een open contact. Hij stelt dat zo'n open contact strijdig is met een rolverdeling therapeut/cliënt. Psychotherapie en ook de Gestaltbenadering is volgens hem een onmogelijkheid.

Jiddu Krishnamurti zegt dat echte verandering, die ook absoluut en totaal is, tot stand komt door helder inzicht. Door theorieën,

...

Vanuit het perspectief van de existentiële psychologie, de kentheoretische filosofie en de oosterse visie op onze psyche, zal de cognitieve gedragstherapie belicht worden. De visie van J. Krishnamurti op de functie van het denken zal aan bod komen.

Na de lezing en vertoning van een filmfragment is er ruimte voor een discussie.

 

Voor praktische informatie over deze avond: Quatressentia

Hoe verhouden onze psychische wereld en de fysieke werkelijkheid zich tot elkaar?