Verschillende psychologische theorieën belichten uiteenlopende facetten van onze geestelijke ontwikkeling. Voorbeelden zijn de theorie van Freud, Jung, Erikson en Piaget.

Er is ook een theoretisch model dat onze ontwikkeling van conceptie tot ons overlijden op een overzichtelijke manier in kaart brengt. Het integreert de andere modellen in zich.

De verschillende theorieën bieden een grote

...

Existentiële psychologiebenadert de mens vanuit zijn absolute vrijheid. Dit betekent dat het menselijke van de mens niet valt te definiëren. Hierin onderscheid deze persoonlijkheidstheorie zich fundamenteel van de meeste andere stromingen in de psychologie.

Bewust aanwezig zijn in het huidige moment maakt een einde  aan het denken over en worstelen met onze innerlijke conflicten. Vanuit zijn

...

Wat is persoonlijke verandering vanuit psychotherapeutisch perspectief?

E.T. Gendlin geeft een theoretisch model en methode (focussen).

Gestalt-psychologie breidt dit perspectief uit met de veldtheorie.

Vanuit een heel andere achtergrond houdt Krishnamurti het op een radicale en onmiddellijke verandering. Het helder onder ogen zien van het feit dat de observator en de geobserveerde in onszelf

...

De waarde van beeldtaal in de psychotherapie zal vanuit de theorie van Gustav Jung belicht worden. Naast de Jungiaans Analytische Therapie maakt ook de Psychosynthese hier gebruik van. Dit laatste zal aan de hand van een aantal oefeningen geïllustreerd worden.