Filters

Dit voorjaar is het thema van Quatressentia 'Identiteit'.

Vanavond gaat het over de jacht op onszelf en de vlucht in ons brein.

We zullen deze avond nader ingaan op wie of wat we eigenlijk zijn. Waaraan ontlenen we onze identiteit? Bestaat deze of is het een illusie:

  • Als ik ben, waar ben ik dan?
  • Als ik ben, wat ben ik dan?
  • Ben ik wat ik bewust ben?
  • Ben ik me bewust van mijn ik?
  • Ben ik een klein bewust
...

Er zal in deze lezing nader worden ingegaan op de methode en werking van hypnose.

De wisselwerking tussen de laag van ons bewustzijn en die van ons onbewuste gewaarzijn laat zien hoe ook in ons dagelijks leven trance-verschijnselen werkzaam zijn.

Op welke bewustzijnslagen in het contact maakt Gestalt gebruik van hypnotische trance?

Volgens de werkwijze van Quintessentia zullen we het thema tijd exploreren.

quintessentia-tijd

We gaan uit van wat zich op het moment zelf bij ons aandient. Gedachten, gevoelens, herinneringen die naar aanleiding van het thema bovenkomen kunnen gedeeld worden. Ook bijdragen in de vorm van een uitspraak, gedicht, kunstwerk of muziek die licht werpen op "tijd" en "identiteit" zijn hierbij welkom. We zullen hierover niet in

...

Cognitieve gedragstherapie (CGT) stelt dat het woord, oftewel de ontwikkeling van rationele gedachten, de sleutel is tot een gewenste verandering in gevoel en gedrag.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) onderkent de invloed van taal, maar leert ons in een andere relatie tot onze gedachten te staan.
Waarden van een persoon dienen als levenskompas en daarmee verschuift het accent van hoofd

...

Gestalt blijft bij het hier en nu.

Alhoewel het oppervlakkig bezien een cliché is, biedt een diepere bezinning op de betekenis en implicaties ervan, een blik op het fundament van ons zelfbeeld.

We zullen Jiddu Krishnamurti en Eckhart Tolle aan het woord laten over het ongrijpbare en fascinerende nu.

Beiden benaderen ze het 'nu' of ook wel de 'onmiddelijkheid'. Tolle weet, zoals we zullen zien,

...