Filters

Verschillende psychologische theorieën belichten uiteenlopende facetten van onze geestelijke ontwikkeling. Voorbeelden zijn de theorie van Freud, Jung, Erikson en Piaget.

Er is ook een theoretisch model dat onze ontwikkeling van conceptie tot ons overlijden op een overzichtelijke manier in kaart brengt. Het integreert de andere modellen in zich.

De verschillende theorieën bieden een grote

...

Existentiële psychologiebenadert de mens vanuit zijn absolute vrijheid. Dit betekent dat het menselijke van de mens niet valt te definiëren. Hierin onderscheid deze persoonlijkheidstheorie zich fundamenteel van de meeste andere stromingen in de psychologie.

Bewust aanwezig zijn in het huidige moment maakt een einde  aan het denken over en worstelen met onze innerlijke conflicten. Vanuit zijn

...

Wat is persoonlijke verandering vanuit psychotherapeutisch perspectief?

E.T. Gendlin geeft een theoretisch model en methode (focussen).

Gestalt-psychologie breidt dit perspectief uit met de veldtheorie.

Vanuit een heel andere achtergrond houdt Krishnamurti het op een radicale en onmiddellijke verandering. Het helder onder ogen zien van het feit dat de observator en de geobserveerde in onszelf

...

Hoe verhouden onze psychische wereld en de fysieke werkelijkheid zich tot elkaar?