Filters

Muziek: beweging in het brein

Muziek is vrijwel overal. Luisteren, een instrument spelen of dansen, klanken brengen ons letterlijk en figuurlijk in beweging.
Muziek doet ‘iets’. Maar wat is dat ‘iets’? Wat gebeurt er in de hersenen bij muziek? Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden bij muziektherapeuten geeft neuropsychologe Petrie van der Wel inzicht in de wijze waarop muziek ons kan

...

 krishnamurtiAls mensheid bevolken we al duizenden jaren deze aarde. In praktische zin weten we ons als diersoort naast de andere soorten goed te handhaven: we kunnen ons voeden en voortplanten. Onze evolutionair goed ontwikkelde hersenen komen ons hierbij goed van pas. Het lukte ons om speerpunten, vuur en zelfs i-pads te maken.

In de succesvolle opmars van onze soort, treden in onze samenlevingen

...
Lichaam en geest van Dao
 
We zijn in het Westerse denken gewend om te spreken van lichaam en geest. Waarbij het lichaam duidelijke vorm kent en de geest op verschillende manieren benaderd is. Zo denken sommigen dat er geen onbewuste is, anderen juist weer wel, weer anderen zijn overtuigd van het bestaan van de ziel, of we zien een ontkenning van de ziel. Voor de Daoïstische filosofie is onze
...

Verstrikkingen in de Cognitieve Gedragstherapie

De cognitieve benadering van de psychologie heeft een aantal principiële fouten in haar uitgangspunt. In deze lezing zullen deze nader uiteen gezet worden. Daarna zal een richting geschetst worden voor een cognitieve psychologie die deze fouten vermijdt. Een bezinning op het positivistisch wetenschappelijk paradigma lijkt de uitdaging waar de

...

Wie zijn we echt, wanneer zijn we echt? Wanneer zijn we onecht? Is het mogelijk om authentiek te zijn? Is dit een een hoogstaand ideaal of een onontkoombare realiteit?

Er zijn vele goeroes in de wereld. Echte 'goeroes' zijn vaak nep. Nep-goeroe's zijn soms echt. Bhagwan was een echte goeroe, Krishnamrthi was een anti-goeroe en Kumaré was een nep-goeroe. Ze komen deze avond aan bod.