Heideggers filosofie: grond in Gestalt

De grondslag van Gestalt is ontmoeting. Ontmoeting kenmerkt zich doordat er niets over te zeggen is. 

Inleiding

We kunnen voor een afgrond staan, verlamd van angst om erin te vallen. We kunnen nooit in de afgrond zijn! Het wezen van afgrond is dat we er nooit in kunnen zijn. De bodem van de afgrond is geen afgrond. De afgrond is op haar bodem niet langer afgrond. Onder de afgrond is niets. Angst voor de afgrond is angst voor niets. Het is angst voor het vallen en de dreiging om grond onder onze voeten kwijt te raken. Angst voor de afgrond is wezenlijk doodsangst.

Gestalt staat voor een existentiële mensbenadering. Kernbegrippen als dialoog, contact, gewaarzijn en het ‘hier en nu’ zijn, filosofisch en psychologisch gesproken, geworteld in de existentiële filosofie en psychologie. Van de existentieel filosofen is Heidegger een van de belangrijkste. Hij heeft ons menselijk zijn ten diepste doordacht. Zijn revolutionaire denken zet de ons vertrouwde wijze van denken radicaal op de kop en voert ons naar een creatieve leegte in een ontmoeting met onze dood. We treden met hem een impasse binnen die overeenkomt met het implosieve stadium in het Gestalt formatieproces. De revolutionaire, anarchistische en voedende krachten die hierin besloten liggen zijn de inspirerende bron van de Gestalt-benadering.