Gestalt-theorie

Zijn is, welke reactie we ook geven, in haar wezen altijd aanwezig. Er zijn momenten dat de ijzige wind hiervan ons met een schok wakker schrikt, een gebeuren zonder weerga. Gestalttherapie is inherent een volstrekt onmogelijke opdracht en blijft een ultieme uitdaging. De prachtige oefeningen en experimenten in onze gereedschapskoffer versluieren onze existentiële openheid. De Gesttalttheorie over Gestaltformatieprocessen, contactmechanismen e.d. versluieren het niet-definieerbare Zijn. Het vaak indrukwekkende therapeutische proces in Gestalt onttrekt zich aan onze bewoordingen en kan geen concreet werk zijn!

De grondslag van Gestalt is ontmoeting. Ontmoeting kenmerkt zich door dat er niets over te zeggen is.

 

© Jan Philip Wieringa, 12-02-2012