Gestalt en niet-bewustzijn

Zoals uit bovenstaande aftasting van ons bewustzijnsdomein blijkt, gebeurt er in onszelf en in contact met de ander veel meer dan ooit verwoord kan worden. Er is veel meer gaande dan we ons bewust zijn en ooit bewust zullen worden. Hetgeen ons vanuit het gewaarzijn in het bewustzijn tegemoet treedt, betreft slechts het bovenste vliesje van ons niet-bewuste zijn. Het is de deur die ons zicht biedt op de grote duisternis waarin we gehuld zijn. We kunnen hierin niets ontwaren. We staan voor het grote niet-weten, Niets. De lichtstraal die de geopende deur laat schijnen in het duister lost op in de diepe duisternis. Toch blijkt hij op niet verklaarbare wijze aanzet te kunnen geven tot zeer onverwachte ontwikkelingen.  Ze laten vaak een opzienbarende eenvoud en vanzelfsprekendheid zien. Het benoemen is een techniek die als momentum werkt voor ontwikkelingen die ons bewustzijn en onze directe invloed principieel te boven gaan.

Het is de verdienste van de Gestaltbenadering dat ze met aandacht en in in respectvol contact, ruimte schept om dit te laten gebeuren. In het derde en laatste artikel in deze reeks “Gestalt in Hypnos” zal ik dieper ingaan op de consequenties die dit heeft voor de grondhouding van de Gestalttherapeut. Voor ik deze stap kan maken zal ik eerst in het volgende artikel ingaan op ons zelf-bewustzijn: De jacht op mezelf.