Meervoudig bewustzijn

Bij nader inzien is mijn bewustzijn in deze situatie echter niet zo één-dimensionaal als hierboven beschreven. Zoals de waarnemingsexperimenten uit de Gestaltpsychologie hebben laten zien, kunnen we objecten waar we ons toe verhouden potentieel vanuit meerdere perspectieven en afstanden zien. Dit perspectief bepaalt wat we zien en wat niet. Bewustzijn impliceert een keuze voor een ordening en een verhouding tot het waargenomen object. Het is een keuze tussen wat we als voorgrond nemen en wat als achtergrond. Hier kunnen we struikelen over het woord ‘keuze’. Maar wat is kiezen eigenlijk in dit verband?