Literatuur 

Buber, Martin; ‘Ich und Du’, 1923. In vertaling: ‘Ik en gij’, Erven J. Bijleveld, Utrecht; 1959. ISBN 9061316065

Burms, A. en De Dijn, H., ‘De rationaliteit en haar grenzen; kritiek en deconstructie’, Universitaire Pers Leuven, Van Gorcum Assen/Maastricht, 1986; ISBN 90-232-2218-0.

Jung, C. G., ´Verzameld werk deel IV, Mensbeeld en godsbeeld`, Lemniscaat, Rotterdam, 1978- ISBN 90-6069-579-8.

Krishnamurti, J., ‘Het web van het denken’; Mirananda uitgevers B.V., Wassenaar, 1983; ISBN 90 6271 682.2.

Martelaere, P. de (ed.), ‘Het dubieuze denken. Geschiedenis en vormen van wijsgerig skepticisme’, Kok Agora-Pelckmans, 1996, Kampen-Leuven.

Sartre, ‘La Nausée’, 1938. In vertaling: ‘Walging’, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 1976.

 

© Jan Philip Wieringa, november 2003