Vragen waarmee mensen zich bij ons aanmelden, kunnen op meerdere niveaus benaderd worden:

  • Oplossingsniveau: met adviezen en oefeningen lossen we de klacht zo snel mogelijk op.
  • Persoonlijk niveau: de cliënt leert zichzelf kennen en ontwikkelt het vermogen klachten zelf op te lossen.
  • Existentieel niveau: de klacht komt in een ander perspectief te staan. Dit brengt bij de cliënt een fundamentele verandering teweeg.

Als voorbeeld nemen we de angst om voor een groep te spreken.

Oplossingsniveau

Bij het oplossingsniveau leert de cliënt angstgevoelens te overwinnen met ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken. Met concrete adviezen en technieken wordt de spreekvaardigheid vergroot en daarmee het zelfvertrouwen. Verandering op dit niveau is in doelstelling nauw omschreven en gaat stapsgewijs.

Persoonlijk niveau

Bij het persoonlijk niveau wordt gekeken hoe de cliënt met zichzelf omgaat in deze situatie. Hoge eisen en verwachtingen kunnen verlammend werken. Pijnlijke ervaringen kunnen beelden oproepen van rampzalige gevolgen. Een basaal gevoel van onveiligheid maakt van het spreken tot een groep een onoverkomelijke hindernis. Het verwerken en corrigeren van deze ervaringen kan in een warme en steunende therapie een basis gaan vormen waarop het spreken voor een groep een uitdaging kan worden. Verandering op dit niveau is geleidelijk en fundamenteel.

Existentieel niveau

Op het existentiële niveau staat de directe ervaring van de angst centraal. De angst wordt niet bestreden of via omwegen overwonnen, maar op directe wijze onder ogen gezien. Een spreker die om kan gaan met angst en onzekerheid zal er minder last van hebben. De angst is dan geen klacht maar een uitdaging om zich kenbaar te maken. Er ontstaat contact met de toehoorders en het spreken wordt een boeiend gebeuren. Verandering op dit niveau is onmiddellijk.

Werkwijze Gestaltis

Bovenstaande drie niveaus kunnen bij Gestaltis aan bod komen. Ze kunnen zelfs gelijktijdig aan de orde zijn. Het existentiële niveau, waar de nauwgezette aandacht en verantwoordelijkheid van de cliënt cruciaal zijn, vormt de rode draad in de benadering. Het is het niveau dat afhankelijkheid van psychotherapie en hulpverleners doet verdampen.